Regler av internet shop

REGLER AV INTERNET SHOP
www.tuss-norge.com

DEFINISJONER
Vilkårene som brukes i forskriftene betyr:
Klient – En fysisk person, juridisk enhet eller organisasjonsenhet som
ikke er en juridisk enhet, hvis spesielle bestemmelser gir lovlig
kapasitet, gjør en bestilling i internettbutikken
www.tuss-norge.com
Civil Code – lov av 23. april 1964 Civil Code (Journal of Laws nr. 16,
nr 93 med endringer).
Forbruker – En fysisk person som utfører en juridisk aktivitet som
ikke er direkte relatert til sin virksomhet eller yrke.
Forskrift – disse regler for å levere tjenester på elektronisk måte i
butikken www.tuss-norge.com
Nettbutikk – Internett-tjeneste tilgjengelig på www.tuss-norge.com,
som kunden spesielt kan bestille.
Varer – produkter presentert i nettbutikken.
Salgsavtale – en kontrakt for salg av varer i henhold til borgerloven,
inngått mellom TUSS Karina Koscielak, kjører en nettbutikk og en
kunde, ved bruk av butikkens hjemmeside.
Lov om spesielle vilkår for forbrukersalg – lov av 17. juli 2002 om
spesielle vilkår for forbrukersalg og endring av borgerloven (lov nr.
141, nr. 1176, som endret).
Lov om levering av elektroniske tjenester – Lov av 18. juli 2002 om
levering av elektroniske tjenester (Journal of Laws 144, post 1204,
med endring).
Lov om forbrukerbeskyttelse – lov av 2. mars 2000 om beskyttelse av
visse forbrukerrettigheter og ansvar for skade forårsaket av et farlig
produkt (konsolidert tekst Journal of Laws 2012, punkt 1225).
Databeskyttelsesloven – Lov av 29. august 1997 om beskyttelse av
personopplysninger (konsolidert tekst av 2002, Journal of Laws 101, nr
926, som endret).
Bestilling – Erklæring om kundens vilje, rettet direkte mot
konklusjonen av salgskontrakten, og spesifiserer spesielt type og
kvantum av varene.

GENERELLE BESTEMMELSER
Disse reglene angir regler for bruk av nettbutikken tilgjengelig på www.tuss.pl.
Nettbutikk på www.tuss-norge.com. drives av TUSS NORGE KArina
Koscielak med sitt hovedkontor på ul. Ekornveien 9 1459 Nesodden
Nettbutikken selger varer via Internett på www.tuss-norge.com.
For å kunne bruke nettbutikken, skal kunden ha tilgang til en
datamaskinsterminal eller Internett-tilgangsterminal.
Vilkårene og betingelsene er tilgjengelig på www.tuss-norge.com og er
tilgjengelig for alle når som helst.
Prisene på varer i nettbutikken er oppgitt i norske kroner og
inkluderer mva (de er bruttopriser).
Tilbudet for sesongbaserte samlinger som er inkludert på nettbutikkens
nettside, gjelder frem til lagrene er oppbrukt.
TUSSEN NORGE Karina Koscielak forbeholder seg retten til å endre
prisene på varer som tilbys i nettbutikken, trekke seg fra salg av
varer, introdusere nye varer til tilbudet i nettbutikken, gjennomføre
kampanjer eller avbryte eller endre dem.
Nettbutikken gjør sitt ytterste for å sikre at bildene av varene
nøyaktig reflekterer deres faktiske utseende. På grunn av at
skjerminnstillingene og parametrene til individuelle skjermer kan
avvike fra hverandre, er nettbutikken ikke ansvarlig for mulige
forskjeller i fargespekteret mellom produktets faktiske utseende og
bildet som vises på kundemonitoren .
Online Shop forbeholder seg retten til å endre priser og
leveransekostnader, spesielt når det gjelder endringer i prislister
over tjenester som leveres av foretak som leverer leveranser. Dette
endringen gjelder ikke for pågående kontrakter.
Kunden har mulighet til å betale gebyret for varene bestilt ved
bankoverføring, betaling for kolleksjon.
PLACERING ORDERS
Bestilling av varer i nettbutikken www.tuss.pl. Du kan sende via
bestillingsskjemaet, som er en integrert del av nettbutikkplattformen.
Ordrer kan gjøres av personen som gir dataene som kreves for å
oppfylle ordren eller har sin konto i nettbutikken.
En registrert bruker (som har en konto) har muligheten til å foreta
kjøp flere ganger – uten å måtte skrive inn sine egne data som er
nødvendige for å fullføre bestillingen, spore statusendringer av
bestillingen som er plassert, se alle innsendte bestillinger inkludert
arkivert, ble sendt å implementere, endre leveringsadresse.
Du kan foreta en engangsordre uten å måtte registrere deg for en
nettbutikkkonto.
Valg av varer bestilt av kunden gjøres ved å legge dem til handlekurven.
Prisen som er oppgitt på hvert element, er bindende når bestillingen
er plassert av Kunden.
Når bestillingen er plassert, mottar kunden en e-post som informerer
dem om mottak fra nettbutikken.

Det grunnleggende kravet om å godta en bestilling er å gi korrekt
kontaktinformasjon og adresse for frakt ved bestilling.
Online Shop forbeholder seg retten til å bekrefte korrektheten og
nøyaktigheten av hver bestilling ved å kontakte kunden per telefon til
nummeret som er oppgitt av kunden i bestillingsskjemaet.
Telefonkontakt skjer kun på arbeidsdager mellom kl. 08.00 og 18.00.
Hvis du trenger å avbestille bestillingen, bør du kontakte
nettbutikken så snart som mulig.
Ved manglende tilgjengelighet av de bestilte varene blir kunden
informert om dette for å avgjøre måten å oppfylle resten av
bestillingen (delvis levering av bestillingen, forlengelse av
ventetiden for de manglende varene, utskifting av de manglende varene
til en annen tilgjengelig i butikken, kansellering av hele
bestillingen og refusjon av bestillingen. For bestilte varer ved
forhåndsbetalt konto).
Utførelsen av bestillingen i tilfelle av en betalingsordre ved
overføring skjer etter at kunden har betalt.
Ordreutførelse ved bestillingsplukning starter umiddelbart etter
mottak av bestillingen til nettbutikken (i tilfelle bestillinger som
legges på en fridag, begynner arbeidet neste arbeidsdag).
Nettbutikken utfører bestillinger innen 1 til 6 virkedager.
Fraktkostnadene bæres av kunden.

RETTIGHET FOR KONTRAKT
Kunden, som er forbruker i henhold til borgerloven, har rett til å
trekke seg fra avstandskontrakt uten å gi en grunn i henhold til lov
om beskyttelse av visse forbrukerrettigheter ved skriftlig skriftlig
erklæring innen 14 dager. Det er nok å sende en erklæring før utløpet
av fristen. Returen er kun og kun ved presentasjon og retur av bevis
på salg.
14-dagers perioden regnes fra datoen da varene ble levert til kunden.
Ved uttak fra avstandskontrakt anses kontrakten for ikke å være. Det
som partene har sett, blir refundert uendret med mindre endringen var
nødvendig innenfor rammen av ordinær ledelse. Refusjonen skal gjøres
umiddelbart, senest innen 14 dager. De kjøpte varene skal returneres
til: TUSS NORGE Karina Koscielak Ekornveien 9 1459 Nesodden
KLAGER
TUSS NORGTE Karina Koscielak som selger er ansvarlig for at
forbrukeren er forbruker i henhold til lov om borgerlig lov, for
manglende overholdelse av varene med kontrakten i henhold til lovens
bestemmelser om spesielle salgsbetingelser.
Klager skal rapporteres omgående, senest innen to måneder etter at
varen erklæres uoverensstemmelig med kontrakten til e-posten
karina@tuss.pl i emnefeltet ved å skrive KLAGE
Klagemyndighetene skal sendes til: TUSS Norge Karina Koscielak
Ekornveien 9 1459 Nesodden med kjøpsbevis (regningen)
Ved begrunnet klage – vil skadede varer repareres eller byttes til en
annen fullverdig verdi, og hvis dette ikke er mulig (f.eks. På grunn
av mangel på det), vil nettbutikken refundere prisverdien av prisen
til kjøperen. tilgjengelig i nettbutikken.

SLUTTENDE BESTEMMELSER
Alle innsamlede personopplysninger brukes til å utføre bestillinger og
med Kundens samtykke til å informere ham om aktuelle kampanjer og
rabatter i nettbutikken.
Kunden har rett til å få tilgang til hans eller hennes personlige data
og forandre den.
Rettens jurisdiksjon om eventuelle tvister mellom TUSS NORGE Karina
Koscielak og Kunden er underlagt bestemmelser i sivilloven
For saker som ikke er regulert i disse forskriftene, gjelder følgende
bestemmelser: Bopeloven, spesielle forbrukervilkår, levering av
elektroniske tjenester, beskyttelse av visse forbrukerrettigheter og
ansvar for skade forårsaket av et farlig produkt og beskyttelse av
personopplysninger .

Mvh
Karina